კონფერენციები

INSO

ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის ქუჩა #59

AIDA 13

ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის ქუჩა #59

HENTI

ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის ქუჩა #59

თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები

ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის ქუჩა #59