ქართულად  English  

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები

სხდომის თავმჯდომარე: შანიძე გოდერძი

პარასკევი, 20 სექტემბერი, 2019 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1114


დრო მოსხენება
14:00

ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგია და ადამიანური რესურსების მართვა

ბარბაქაძე ელიზბარი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:10

Development of Small Business Taxation: Ukraine and Georgia Practices

დემიდენკო ლუდმილა – კიევის ტარას შევჩენკოს ეროვნული უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა
ნესტერენკო ოლენა – კიევის ტარას შევჩენკოს ეროვნული უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

14:20

სამომხმარებლო ლოიალობა საცალო ვაჭრობაში

კუპრაშვილი თენგიზი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:30

ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში

სამჭკუაშვილი ნინო – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
დარჩიაშვილი ნიკოლოზი – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:40

ბიზნესის განვითარების რეზერვები ტურისტულად აქტიურ იმერეთის რეგიონში

შანიძე გოდერძი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:50

Determining the Factor of Interaction of the Risks in Banking Business and the Establishment of the Author’s Formula for its Quantitative Calculation

ცაავა გიორგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
მოსიაშვილი ვალერი – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

15:00

ეკონომიკური კეთილდღეობა და ზოგადი ფინანსური განათლება საქართველოს მასშტაბით

ცაავა შორენა – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ნასყიდაშვილი გიორგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

15:10

კრედიტ-რისკების მართვის თანამედროვე მიდგომების აქტუალური საკითხები

ჭუმბურიძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ბიწაძე ელზა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ჯანაძე ლია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33