ოთხშაბათი, 29 ნოემბერი, 2023 წ.
    ქართულად  English  

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები 1

სხდომის თავმჯდომარე: შანიძე გოდერძი

პარასკევი, 30 სექტემბერი, 2022 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1118


დრო მოსხენება
14:00

კოვიდ-19 პანდემია და სამომხმარებლო ქცევის ცვლილებები

ახვლედიანი მაია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
გიგოლაშვილი მირიანი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:10

COVID-19 გავლენა იმერეთის მღვიმეების ვიზიტორთა დინამიკაზე

ბლიაძე ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
კვაბზირიძე მაგდანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:20

ინოვაციების მნიშვნელობა და 2021წლის ინოვაციების გლობალური ინდექსის ზოგადი მიმოხილვა

გუგეშაშვილი თინათინი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
უკლება შურა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:30

COVID-19-ის შემდეგ საქართველოს სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის შესაძლებლობები

შალამბერიძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ახალაძე ზეინაბი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:40

პანდემია და საბანკო ინოვაციების შემუშავების სტრატეგია კომერციულ ბანკებში

შალამბერიძე ხათუნა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:50

კონფლიქტი და კრიზისული სიტუაციის მართვა

შანიძე გოდერძი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:00

უნივერსიტეტებისა და ბიზნესის თანამშომლობა: მოწინავე ევროპული მოდელები და ხედვა საქართველოდან

შონია დევი – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

15:10

მცირე ბიზნესის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში

ხარბედია ლალი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფოთი, საქართველო

15:20

ემოციური ინტელექტის როლი ბიზნესის წარმატებაში

ჯანელიძე ნათელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
მუშკუდიანი ზურაბი – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

15:30

ორგანიზაციის სტრატეგია და კორპორატიული კულტურა

ჯულაყიძე ემზარი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33