ქართულად  English  


ვინ შეიძლება დაესწროს?

უმაღლეს განათლებაში კვლევის და ინოვაციების საკითხებით  დაინტერესებული ნებისმიერი პირი. მათ შორის:

 • აკადემიური პერსონალი;
 • მკვლევარები;
 • პედაგოგები;
 • სპეციალისტები კერძო და საჯარო სექტორიდან;
 • საგანმანათლებლო პოლიტიკის განმახორციელებლები;
 • სტუდენტები;
 • კარიერის დაგეგმვისა და დასაქმების სპეციალისტები;
 • ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები;
 • განათლების ექსპერტები;
 • განათლების ადმინისტრირების სპეციალისტები;
 • სამთავრობო და არასამთავრობო ორანიზაციების წარმომადგენლები;
 • დამსაქმებლები;
 • საერთაშორისო ინტეგრაციის ხელშემწობი სტრუქტურების სპეციალისტები;
 • ელექტრონული სწავლების სპეციალისტები.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33