ქართულად  English  

გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში 1

სხდომის თავმჯდომარე: თაბაგარი ნინო                            აუდიტორია: 1114

ორშაბათი, მაისი 1, 2017          14:00

დრო მოსხენება
14:00

The Politics of Teaching Quality

ბუტი სოფია – ბირმინგემის უნივერსიტეტი, ბირმინგემი, ბრიტანეთი

14:10

მედიაწიგნიერების გავლენა განათლებაში და მისი სწავლების მდგომარეობა საქართველოს საუნივერსიტეტო განათლებაში

ინგოროყვა ნატალია – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:20

ბრენდის კომუნიკაციის როლი უმაღლესი სასწავლებლების იმიჯისა და რეპუტაციის ჩამოყალიბებაში

როდონაია თინათინ – აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33