ქართულად  English  

გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში 2

სხდომის თავმჯდომარე: ზვიადაძე ნათია                            აუდიტორია: 1114

ორშაბათი, მაისი 1, 2017          16:15

დრო მოსხენება
16:15

ვირტუალური და რეალური ლაბორატორიული სწავლების გამოყენების უპირატესობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების დროს

ახვლედიანი ლეილა – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ცქვიტინიძე სოფიო – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ქოიავა თეა – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

16:25

Biomedical Engineering and Medical Informatics Education in Georgia: Experience and Challenge

გოცირიძე ირინე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
გიგილაშვილი გიორგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

16:35

Developing Foreign Language Competence Among BA Students - Challenges and Perspective (case study, ATSU)

გრძელიძე ირმა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ზვიადაძე ნათია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
გრიგალიშვილი თამარ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:45

Criterion-Referenced Rubrics: Transparency and Objectivity Boosters in Evaluating Students’ Higher Order Thinking Skills

ვარდანიანი ლუსიკ – ვანაზორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვანაძორი, სომხეთი

16:55

Authentic and Adapted Types of Printed Media Resources

კვიწინაძე ნესტან – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

17:05

გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობა და მისი გაუმჯობესების შესაძლებლობები

ონიანი ბაკურ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:15

Maritime Education to Face the 21st Century Challenges In BSMA Experience

ყურშუბაძე ნინო – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
ჯაყელი ლევან – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

17:25

საინჟინრო გრაფიკის სწავლების აუცილებლობა საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში

ყურშუბაძე ციური – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
ბექირიშვილი მაყვალა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33