ქართულად  English  

გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში 3

სხდომის თავმჯდომარე: ვალიშვილი თეა                            აუდიტორია: მწვანე დარბაზი

სამშაბათი, მაისი 2, 2017          10:00

დრო მოსხენება
10:00

მოდალობის კლასიფიკაციები ინგლისურ ენაში

ბაბუხადია მარიამი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:10

უმაღლეს საგანმანთლებლო მომსახურბაზე მოთხოვნის კვლევა იმერეთში

ბალანჩივაძე იაგორ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ვალიშვილი თეა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:20

საინჟინრო სპეციალობებზე მათემატიკური კურსების სწავლების პრობლემების კვლევა

გერაძე პაატა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ხუსკივაძე დავით – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:30

ფრანგული ენა უნივერსიტეტისათვის - ენობრივი და მეთოდოლოგიური საკითხები

ლომიძე მირანდა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:40

A Study of Motivation in English Language Learning of the First and the Second Year Bachelor Students at Akaki Tsereteli State University

ჩხობაძე იზოლდა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:50

გეოეკონომიკა, როგორც ეკონომიკის შესწავლის მულტიდისციპლინარული და ალტერნატიული მიმართულება

ძოწენიძე ციცინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
კირიკიადი ანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

11:00

XXI საუკუნის გამოწვევები საქართველოს უმაღლესი და საშუალო განათლების სისტემაში, მისი სრულყოფის გზები

ჯანელიძე ნათელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33