ქართულად  English  

სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია 1

სხდომის თავმჯდომარე: არჩვაძე ეკატერინე                            აუდიტორია: სააქტო დარბაზი

ორშაბათი, მაისი 1, 2017          14:00

დრო მოსხენება
14:00

Multimodality - Social-semiotic Analysis of Communication

არჩვაძე ეკატერინე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:10

Current Approaches to Teaching Interpretation

დოღონაძე ქეთევან – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:20

ელექტრონული თვალთვალის კონტროლი, როგორც საპოლიციო რეგულირების სამართლებრივი პრობლემა

მინდაძე ომარი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ოსიპოვა კაროლინა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:30

Content and Language Integrated Learning (CLIL) as a Post-modern Educational Paradigm

მუშკუდიანი ზურაბი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:40

Observation - Ongoing Development Opportunity

ნიჟარაძე ნინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
მეგრელიშვილი მადონა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:50

Innovative Methods in Education

სესაძე ვალიდა – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
სესაძე ნელი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
მსხალაძე ელდარ – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

15:00

სამომხმარებლო ინტერფეისის გამოყენების საკითხები

ქარქაშაძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:10

განსაზღვრულობა/განუსაზღვრელობის კატეგორია სხვადასხვა სისტემის ენებში

ჩარკვიანი ნუნუ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:20

სტიპენდიის დანიშვნის წესი და სტუდენტთა მოტივაცია

ჯულაყიძე ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
თურქაძე ციცინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33