ქართულად  English  

სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია 2

სხდომის თავმჯდომარე: ქურდაძე ეკატერინე                            აუდიტორია: 1114

სამშაბათი, მაისი 2, 2017          10:00

დრო მოსხენება
10:00

სამეტყველო კონფლიქტების პრევენციის მნიშვნელობა საზღვაო განათლებაში

აბაშიძე მედეა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
სიხარულიძე ლუიზა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
ბეჟანოვი ზურაბ – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

10:10

From a peripheral to a system-wide approach to internationalisation of HEIs: criteria on international quality in Higher Education

არდიზონე ლუიზა – კვლევების და ინიციატივების ევროპული ცენტრი (CESIE), პალერმო,

10:20

სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და პედაგოგიური ტექნოლოგიების არსისა და განსხვავების საკითხისათვის

ბასილაძე იმერი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:30

Information culture of higher education institutions

ლაურა ლიია – ესტონეთის უმაღლესი და პროფესიული განათლების სააგენტო, ტალინი, ესტონეთი

10:40

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადების ეფექტური მიდგომები

ფუტკარაძე მინდია – წმიდა ტბელ აბუსერიძის უნივერსიტეტი, შუახევი, საქართველო

10:50

გრამატიკული დროების გამოყენების პრობლემატიკა ზეპირ მეტყველებაში: სტუდენტთა გამოკითხვა

ქიტიაშვილი ნონა – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო
მიქელაძე თამარ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

11:00

Communicative Approach for the Language Acquisition

ქურდაძე ეკატერინე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
დემეტრაძე ნინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

11:10

რატომ დავდივართ უნივერსიტეტში ლექციებზე? – სტუდენტის აკადემიური მოტივაცია

ღაჭავა ნათია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ხვედელიძე მათე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

11:20

სასტუმროს მომსახურების ხარისხის კვლევა იმერეთში

ხასაია იზოლდა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
სტუროდი ანი გრი – სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნორვეგიის უნივერსიტეტი, ტელემარკი,


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33