ქართულად  English  

თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში 2

სხდომის თავმჯდომარე: თაბაგარი ნინო                            აუდიტორია: 1114

ორშაბათი, მაისი 1, 2017          14:00

დრო მოსხენება
14:00

კლინიკური განსჯა სამედიცინო გენეტიკაში

ნაგერვაძე მარინა – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ქორიძე მარინა – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ხუხუნაიშვილი რუსუდან – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

14:10

MD Curriculum New Topics: Evidence Formation for Definition and Implementation

ნადარეიშვილი ილია – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
თაბაგარი ნინო – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:20

პროფესიონალიზმის იდენტობის განსაზღვრის კრიტერიუმები და მათ გამოხატვის შესაძლებლობა საბაკალავრო სამედიცინო განათლებაში

ნადაშვილი ლელა – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ცაგარეიშვილი პაატა – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
თალაკვაძე თამარ – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
თაბაგარი ნინო – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:30

Basic Radiation Protection Education and Training for Medical Professionals; Georgian Experience and Future Perspective

სანიკიძე თამარი – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ორმოცაძე გიორგი – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი, საქართველო
ნადარეიშვილი დავით – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი, საქართველო

14:40

Objectively Structured Practical Exams (OSPEs) in Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy (TMA)

სეფაშვილი აკაკი – პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემია, თბილისი, საქართველო
შიუკაშვილი ნინო – პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემია, თბილისი, საქართველო
ლომაშვილი ცისანა – პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემია, თბილისი, საქართველო
გაიხარაშვილი თამარ – პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემია, თბილისი, საქართველო

14:50

სტუდენტთა თვითშეფასება პრობლემურ სწავლებაზე დაფუძნებული მეთოდის (PBL) გამოყენების დროს: მასწავლებელთა შეფასებასთან თავსებადობა და მომავალი პროფესიული განვითარება

ცაგარეიშვილი პაატა – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
თალაკვაძე თამარ – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
თაბაგარი ნინო – დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33