ქართულად  English  

თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში 3

სხდომის თავმჯდომარე: ვალიშვილი თეა                            აუდიტორია: მწვანე დარბაზი

სამშაბათი, მაისი 2, 2017          10:00

დრო მოსხენება
10:00

ინოვაციური მეთოდები თანამედროვე სამედიცინო განათლებაში

ნურალიძე კახა – შპს „ელიზაბეტ ბლექველის" ჰოსპიტალი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ჭედია სოფიო – ნიუ ჰოსპიტალსი, თბილისი, საქართველო

10:10

Daily Challenge - a Medical Student and Learning Environment

შავლაყაძე ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
შელია გულნარა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ფხაკაძე ირინე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ალავიძე ნატო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33