ქართულად  English  

კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები 1

სხდომის თავმჯდომარე: ხასაია იზოლდა                            აუდიტორია: 1118

სამშაბათი, მაისი 2, 2017          10:00

დრო მოსხენება
10:00

პედაგოგიური პრაქტიკა დაწყებითი განათლების სპეციალობაზე

ბუჭუხიშვილი მამული – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:10

თანამედროვე მეთოდების გამოყენება საზღვაო ინგლისური ენის სწავლებისას

დუმბაძე სოფიკო – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
ფუტკარაძე ნინო – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

10:20

Teaching Module Syllabuses’ Counting System Design for the Integrated Learning Courses

ვადაჭკორია რუსუდან – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბაუ საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

10:30

სწავლა/სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდები ეკოლოგიაში

ლომთათიძე ნინო – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ალასანია ნარგიზ – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

10:40

Conducting Research Underlies the Education and Learning of the Teachers and Students

როზბანი საიდ – აზადის ისლამური უნივერსიტეტი, საბზევარი, ირანი
ალიმი მანადანა – აზადშარის აზადის ისლამური უნივერსიტეტი, ჯორგანი, ირანი

10:50

Modern Tendencies and Development of Navigation System

ფუტკარაძე მარინა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

11:00

Perception Peculiarities of Monitoring and Assessing Individual Work From Teacher’s and Student’s Perspective

შავერდიანი მარგარიტა – ვანაძორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვანაძორი, სომხეთი

11:10

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების ელექტრონული ტესტები

ხასაია იზოლდა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ჭუმბურიძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

11:20

The Role of International Relations in Improving Level of Course Teaching "Subtropical Cultures"

ჰასანოვი ზაურ – აზერბაიჯანის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, განჯა, აზერბაიჯანი


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33