ქართულად  English  

კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები 2

სხდომის თავმჯდომარე: ცხაკაია ქეთევანი                            აუდიტორია: სააქტო დარბაზი

სამშაბათი, მაისი 2, 2017          10:00

დრო მოსხენება
10:00

Challenges in Higher Education - Ombudsman Position at Universities of Georgia, Azerbaijan and Ukraine

გეგეჭკორი დავით – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
დემეტრაძე თამთა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:10

An Interdisciplinary Master’s Degree Program in the Field of Power Industry: Challenges and Opportunities

ზივზივაძე ომარი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ცხაკაია ქეთევანი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:20

Modern Methodology in Language Teaching and Successful Engagement at the Job Market

თოფურია ეკატერინე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:30

Success – a Result of the Combined Activity of Certain Mechanisms and the Effort of its Introduction in a Mathematical Formula

კირთაძე შალვა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ბარათაშვილი მერაბი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:40

The Readiness for the Multicultural Education: A Comparative Analysis

კოსტავა მარიამ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ბაკურაძე ნანა – კერძო დაწყებით სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

10:50

Challenging and Perspective - Curriculum Design at Akaki Tsereteli State University

ნაიმოგლუ ადემ – ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა, ქუთაისი, საქართველო
ნაიმოგლუ თუგბა – ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

11:00

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი -საგანმანათლებლო სივრცეში ზოგადი ერთიანი ნორმების შესახებ

სვანაძე სერგო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

11:10

კომპიუტერული ქსელების პროტოტიპების შექმნა პროგრამა Cisco Packet Tracer-ის საშუალებით

ხიმენკო ვლადა – პროფესიული კოლეჯი "ბლეკსი", ბათუმი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33