ქართულად  English  

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში 1

სხდომის თავმჯდომარე: გოგონაია ირინე                            აუდიტორია: მწვანე დარბაზი

ორშაბათი, მაისი 1, 2017          14:00

დრო მოსხენება
14:00

Introduction and Research of Multicultural Education Aspects in Higher Education Institutions of Georgia (on the example of Sokhumi State University)

ახალაძე ლია – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
შინჯიაშვილი თამარ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:10

Teaching English Idioms at the University Level

გიგაური ანა – იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

14:20

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა: ხელნაწერი მემკვიდრეობის საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირების ეფექტური საშუალება

გოგონაია ირინა – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
კეკელია ვლადიმერ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელმაწერთა საქართველოს ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო

14:30

სამედიცინო განათლების სფეროში არსებული პრობლემები და თანამედროვე გამოწვევები - „ნეუ ვიჟენ უნივერსიტეტში“ პრობლემურ სწავლებაზე დაფუძნებული მეთოდის (PBL) განხორციელება

ვალიშვილი თამარ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
საგანელიძე ხათუნა – უნივერსიტეტი "ნიუ ვიჟენ", თბილისი, საქართველო
კერესელიძე დავით – უნივერსიტეტი "ნიუ ვიჟენ", თბილისი, საქართველო

14:40

აქტუალური მიდგომები და ენის ტექნოლოგიები თარგმანმცოდნეობის სასწავლო პროგრამებში

კაპანაძე ნუნუ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ქიმერიძე ნინო – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:50

Features of Language Acquisition Strategies and Their Role in Maritime English Learning and Teaching

მიქელაძე თამილა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
ბეჟანოვი ზურაბ – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
როდინაძე სვეტლანა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
ზარბაზოია ქრისტინე – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

15:00

ინტერნეტისა და სოციალური ქსელის გამოყენების მნიშვნელობა საგანმანათლებლო პროცესში

შენგელია ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
შონია ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33