ქართულად  English  

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში 2

სხდომის თავმჯდომარე: გორგოძე ნანა                            აუდიტორია: მწვანე დარბაზი

ორშაბათი, მაისი 1, 2017          16:15

დრო მოსხენება
16:15

ინტეგრირებული სამედიცინო სასწავლო გეგმის უპირატესობა და საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში მისი განხორციელების პრობლემები

ახვლედიანი ლეილა – BAU ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

16:25

Innovations of Teaching Process Relating to Growing Use of Internet and IT Technologies on the International Market

ბოჭორიშვილი ნინო – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ბოჭორიშვილი ირაკლი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ლომსაძე ნინო – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

16:35

ორგანული ქიმიის ექსპერიმენტული ამოცანა ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმის შინაარსში (კვლევაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე ორიენტირებული მიდგომა)

გოგონაია ირინა – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ელიზბარაშვილი ელიზბარ – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

16:45

Technology Enhanced Assessment

გორგოძე ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:55

უმაღლესი სასწავლებლის საგანმანათლებლო პროცესში სწავლების ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება

დიასამიძე მზია – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ქუთაისი, საქართველო
ტაკიძე ირმა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
ღვინჯილია ცირა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

17:05

ადიტიური ტექნოლოგიის განვითარების პერსპექტივები

დუმბაძე ნათელა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
დიასამიძე თენგიზი – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

17:15

Effective Organizational Communication in Education

ნაიმოგლუ თუგბა – ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

17:25

ინფორმაციული ტექნოლოგია საქართველოს უმაღლეს განათლებაში: პრობლემები, ამოცანები და შესაძლებლობები

ჯანელიძე გულნარა – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
მეფარიშვილი ბადრი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33