ქართულად  English  

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში 3

სხდომის თავმჯდომარე: სვანიძე რამაზი                            აუდიტორია: 4102

სამშაბათი, მაისი 2, 2017          10:00

დრო მოსხენება
10:00

ეფექტური სწავლების მეთოდები სასწავლო დისციპლინაში ტურიზმის მენეჯმენტი

გველესიანი ელისო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:10

ბუღალტრული აღრიცხვის სწავლების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

ვაშაკიძე ნათელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
მაღლაკელიძე დეზდემონა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:20

Basics of Flipped Classroom

ვაწაძე ეკატერინე – ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:30

სასწავლო პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მნიშვნელობისა და გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი

ზივზივაძე-ნიკოლეიშვილი მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

10:40

ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვის დროს

თურმანიძე თემური – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ფუტკარაძე გურამი – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო
შუბლაძე ზაზა – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

10:50

სოციალური ქსელები და სწავლების პროცესი

კუპრაშვილი თენგიზ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

11:00

ახალი ტექნოლოგიები სწავლებისა და სწავლის პროცესში

სვანიძე რამაზ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

11:10

გლობალური საინფორმაციო ქსელისა და ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა/სწავლების პროცესში

ფხაკაძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფოთი, საქართველო
თაბაგარი მარიეტა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

11:20

პროგრამირების გაკვეთილების დანერგვა ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე

ქარქაშაძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33