ქართულად  English  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები 1

სხდომის თავმჯდომარე: ქობულაძე ნატო                            აუდიტორია: 4102

ორშაბათი, მაისი 1, 2017          14:00

დრო მოსხენება
14:00

პროფესიული განათლების როლი ტურიზმის (სტუმართმასპინძლობის) სფეროში

ბერიძე ზაირა – პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი", ბათუმი, საქართველო

14:10

ინკლუზიური პროფესიული განათლება - პრობლემები და პერსპექტივები

თოიძე მაია – კოლეჯი "ბლეკსი", ბათუმი, საქართველო

14:20

სკოლა, როგორც პროფესიის დაუფლების ადგილი

საბაური თინათინი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:30

სკოლამდელი პროფესიული განათლების დანერგვა და გამოწვევები

ქობულაძე ნატო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:40

სამეანო პრაქტიკა და განათლება: გამოწვევები და შესაძლებლობები

შელია გულნარა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:50

მოდულური/დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა

ციხისელი ქეთევანი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო

15:00

ეფექტიანობის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა

ხოზრევანიძე ნონა – წმიდა ტბელ აბუსელიძის უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

15:10

საექთნო განათლება საქართველოში

ჯღარკავა მედეა – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ეკალაძე ეკა – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33