ქართულად  English  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები 2

სხდომის თავმჯდომარე: თურქაძე ციცინო                            აუდიტორია: 4102

ორშაბათი, მაისი 1, 2017          16:15

დრო მოსხენება
16:15

სამრეწველო დარგებისათვის პროფესიული კადრების მოსამზადებელი პროგრამების მოდულური მეთოდოლოგიით განხორციელების რეკომენდაციები

გრძელიძე მაია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:25

Administration of Modular and Vocational Programs in Higher Educational Institutions (Challenges and Perspectives)

გრძელიძე ირმა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ბარათელი ნათელა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
დურული ციური – გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

16:35

„პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები“, როგორც ზოგადი სავალდებულო მოდული პროფესიული განათლების მოდულურ პროგრამებში

ეძგვერაძე ლელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:45

გარემოს დაცვის ტექნიკოსის მოდულური პროგრამის შესაბამისობა და პერსპექტივები

თურქაძე ციცინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ბოჭოიძე ინგა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:55

Dual education in Georgia

კვინიკაძე თამთა – კოლეჯი "იბერია", ქუთაისი, საქართველო

17:05

Determinants of Internally Displaced Persons’ Employment Status: Case of Georgia

ოშხერელი ეკატერინე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

17:15

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: პრაქტიკული განხორციელების პრობლემები და პერსპექტივები

სვანაძე სერგო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:25

სწორად არჩეული პროფესია წარმატებული საქმიანობის საწინდარია

სილაგაძე დალი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:35

პროფესიული პროგრამების განხორციელება იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თანხლები პრობლემები

ჭკადუა შალვა – იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33