ქართულად  English  


სამუშაო შეხვედრების (Workshops) თემები:

  • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წვლილი საზოგადოების განვითარებაში;
  • უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
  • მასწავლებლების მომზადება;
  • საერთაშორისო აკრედიტაცია;
  • ენობრივი პოლიტიკა;
  • პროფესიული განათლება.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33