კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი

  • ფუტკარაძე ტარიელი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აკაკი წერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აწსუ), ქუთაისი, საქართველო
  • დადიანი ეკა – ფილოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
  • ნიკოლეიშვილი ავთანდილი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
  • კუპრაშვილი სულხანი – ისტორიის დოქტორი, ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
  • მიქაუტაძე მაია – ფილოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მკვლევარი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
  • ენოხი რუბენ – პროფესორი, არიელის უნივერსიტეტი, ისრაელი
  • ნიკოლეიშვილი სოფიო – პროფესორი, მადრიდის ავტონომიური უნივერსიტეტი, ესპანეთი
  • ჭანტურია რევაზ – პროფესორი, მალმოს უნივერსიტეტი, შვედეთი
  • მულიანი საიდ – ფილოლოგიის დოქტორი, ირანი
  • ჩელები ფევზი – ფილოლოგიის დოქტორი, დუზჯეს უნივერსიტეტი, თურქეთი


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33