მნიშვნელოვანი თარიღები

განაცხადის (თეზისების თანხლებით) შევსების ბოლო ვადა: 31.03.2021
საორგანიზაციო კომიტეტის თანხმობა კონფერენციაში მონაწილეობაზე: 15.04.2021
სარეგისტრაციო თანხის გადახდის ბოლო ვადა: 15.04.2021
ნაშრომის წარდგნის ბოლო ვადა: 30.04.2020
კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 14-15.05.2021


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33