ქართულად  English  

ქართული ლიტერატურის ისტორია

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. კუტივაძე ნესტან, პროფ. დვალიშვილი ლუკა

შაბათი, 7 ნოემბერი, 2020 წ.          დრო : 12:00


დრო მოსხენება
12:00

ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილების პოეტური სინტაქსის საკითხები - რიტორიკული ფიგურები

ცერცვაძე მაია – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

12:10

ეროვნული მწერლობის ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემის გამო ("წმინდა ნინოს ცხოვრება")

ურდულაშვილი ლალი – თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ზარდიაშვილი ელისაბედ – შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

12:20

ფერეიდანი ქართულ პოეზიაში

კუტივაძე ნესტან – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:30

ლაიბნიცის დროთა ურთიერთმიმართების ფორმულა და ქართველი სამოციანელები (ილია, აკაკი)

გოგოლაძე თამარ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

12:40

70-იანი წლების ქართული პოეზიის მხატვრული სააზროვნო სივრცე

კვირკველია მაია – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

12:50

ისტორიული თემატიკა აკაკი გაწერელიას შემოქმედებაში ("ნაზარის უკანასკნელი ლოცვა")

დავითაძე მაყვალა – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

13:00

უცნაურ პერსონაჟთა სამყაროში - "მარტის მამალი"

ფანგანი ეკატერინე – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

13:10

ზეცისა და მიწის განცდა ტერენტი გრანელის პოეზიაში

ჭიჭინაძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:20

დარეჯან ბაგრატიონის ლიტერატურულ-მწიგნობრული მოღვაწეობა

ჩოგოვაძე ლელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:30

სიყვარულისა და იდეის ურთიერთ-მიმართებისათვის თამარი ფხაკაძის მოთხრობაში "ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში".

დვალიშვილი ლუკა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:40

ირელური სამყაროს მხატვრული წარმოსახვა "ცისფერყანწელთა"

ლომიძე თეონა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:50

ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ემიგრანტი სანდრო ნებლო

ჯიჭონაია მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33