ქართულად  English  


საორგანიზაციო კომიტეტი

  • კირთაძე შალვა – სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე (აწსუ), ქუთაისი, საქართველო;
  • დვალიშვილი ლუკა – ფილოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო;
  • შავიანიძე დავითი – ისტორიის დოქტორი, ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მკვლევარი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
  • მილორავა თინათინი – ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მკვლევარი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
  • მაჭავარიანი თეონა – ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მკვლევარი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
  • თედორაძე მარიკა – ფილოლოგიის დოქტორი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
  • ჭელიძე ქეთევანი – ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილების ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სას-წავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33