პროგრამა

9 ოქტომბერი, პარასკევი, 2015 წ.

დროღონისძიებაადგილი
09:00-10:00

რეგისტრაცია

უნივერსიტეტის I კორპუსის ფოიე
11:00-12:00

კონფერენციის გახსნა

სააქტო დარბაზი
12:00-13:00

გამოფენა. ალაფურშეტი.

სამკითხველო დარბაზი
13:00–14:00

პლენარული სხდომა

სააქტო დარბაზი
14:30-16:30 სესია: ქართველოლოგია (ფილოლოგია, ისტორია, არქეოლოგია)

ქართული ლიტერატურა

აუდიტორია 1123
14:30-16:30 სესია : ლინგვისტიკა

ენა როგორც სისტემა: ენის დონეებრივი სტრუქტურა

აუდიტორია 1205
14:30-16:30 სესია : ლინგვისტიკა

ენა როგორც დისკურსი: დისკურსის პრაგმატიკული ასპექტები

აუდიტორია 1212
14:30-16:30 სესია : ლინგვისტიკა

ენა როგორც ტექსტი: ტექსტის ლინგვისტური თეორია

აუდიტორია 1229
14:30-16:30 სესია : ლინგვისტიკა

ენა როგორც სოციოკულტურული ფენომენი: ლინგვოკულტუროლოგია, სოციოლინგვისტიკა

აუდიტორია 1227
14:30-16:30 სესია : ლიტერატურათმცოდნეობა

ლიტერატურათმცოდნეობა

აუდიტორია 1121
14:30-16:30 სესია : ორიენტალისტიკა

ორიენტალისტიკა

აუდიტორია 1134
14:30-16:30 სესია : დარგის კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდიკა

დარგის კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდიკა

აუდიტორია 1122
17:00-18:00

ექსკურსია (ქუთაისის ისტორიული მუზეუმი, ბაგრატის ტაძარი)

 
19:00

საზეიმო ვახშამი

 


10 ოქტომბერი, შაბათი, 2015 წ.

დროღონისძიებაადგილი
10:00–11:00

პლენარული სხდომა

სააქტო დარბაზი
11:15-13:15 სესია: ქართველოლოგია (ფილოლოგია, ისტორია, არქეოლოგია)

ქართული ენა

აუდიტორია 1124
11:15-13:15 სესია: ქართველოლოგია (ფილოლოგია, ისტორია, არქეოლოგია)

ქართული ლიტერატურა

აუდიტორია 1123
11:15-13:15 სესია: ქართველოლოგია (ფილოლოგია, ისტორია, არქეოლოგია)

ისტორია

აუდიტორია 1122
11:15-13:15 სესია: ლინგვისტიკა

ენა როგორც სისტემა: ენის დონეებრივი სტრუქტურა

აუდიტორია 1214
11:15-13:15 სესია : ლინგვისტიკა

ენა როგორც ფენომენი და ენათა სიმრავლე: შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა

აუდიტორია 1216
11:15-13:15 სესია: ლიტერატურათმცოდნეობა

ლიტერატურათმცოდნეობა

აუდიტორია 1125
11:15-13:15 სესია : ორიენტალისტიკა

ორიენტალისტიკა

აუდიტორია 1129
11:15-13:15 სესია: ხელოვნება, კულტურა, ფილოსოფია

ხელოვნება, კულტურა, ფილოსოფია

აუდიტორია 1226
11:15-13:15 სესია: დარგის კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდიკა

დარგის კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდიკა

აუდიტორია 1125
13:15–14:00

შესვენება (სადილი)

უნივერსიტეტის კაფე
14:00–16:00 სესია : ორიენტალისტიკა

ორიენტალისტიკა

აუდიტორია 1129
16:00–17:00

კონფერენციის დახურვა (საზეიმო კონცერტი)

სააქტო დარბაზი
17:00–18:00

ექსკურსია (გელათისა და მოწამეთას მონასტრები)