ქართულად  English  


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი

საერთაშორისო სამეცნიერო ფესტივალის ფარგლებში

2019 წლის 20-21 სექტემბერს ატარებს მესამე საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე:

"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2019"

მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ გაუზიარონ ერთმანეთს საკუთარი მოსაზრებები და მონაწილეობა მიიღონ დისკუსიებში მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული და ინგლისური.

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე რეფერირებული ჟურნალის სახით და საერთაშორისო ჟურნალებში "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა" და "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა". 

ველით თქვენთან შეხვედრას ქუთაისში!

პატივისცემით,
                    კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი სქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33