ოთხშაბათი, 29 ნოემბერი, 2023 წ.
    ქართულად  English  

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები 2

სხდომის თავმჯდომარე: შალამბერიძე ხათუნა

შაბათი, 1 ოქტომბერი, 2022 წ.          დრო : 12:00,         ოთახი: 1118


დრო მოსხენება
12:00

რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის გავლენა გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებზე

ახალაძე ზეინაბი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
შალამბერიძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:10

საქართველოს ჩაის ბაზარი და მარკეტინგული ღონისძიებები

კინწურაშვილი ირაკლი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:20

მომხმარებლების ქცევის ცვლილება და მარკეტინგი, COVID-19 პანდემიის შემდეგ

კუპრაშვილი თენგიზი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:30

მცირე და საშუალო საწარმოების დანახარჯების ანალიზი ბაზარზე ქართული თაფლის კონკურენტუნარობისთვის

ლომინაშვილი-ფრუიძე მედეა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:40

პერსონალის მართვის სტრატეგია, როგორც კომპანიების წარმატების გარანტი

ლუხუტაშვილი ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:50

ბუღალტრული აღრიცხვის თანამედროვე ტენდენციები და მისი როლი მომავლის ბიზნესში

უგლავა დიანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
მაღლაკელიძე დეზდემონა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ვაშაკიძე ნათელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:00

კომერციული ბანკის ეკონომიკური უსაფრთხოება თანამედროვე პირობებში

ქუთათელაძე რუსუდანი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ჭელიძე მედეა – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ნოზაძე მზევინარი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

13:10

კაპიტალის ბაზრის განვითარების თანამედროვე გამოწვევები

შალამბერიძე ხათუნა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ფოფხაძე გიორგი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:20

უმაღლესი განათლების ინსტიტუტების დაფინანსების ქართული რეალობა და ევროპული გამოცდილება

შონია ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
გოგიაშვილი სალომე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:30

საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკა და გამოწვევები

შონია ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
მამრიკიშვილი დავით – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

13:40

საქართველო მსს ფასს–ის მსოფლიო რუკაზე როგორც ევროპის ნაწილი

ხახიაშვილი ხატია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
სოლოღაშვილი-უდესიანი დალი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33