ქართულად  English  

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები

სხდომის თავმჯდომარე: ჯულაყიძე ემზარი

პარასკევი, 20 სექტემბერი, 2019 წ.          დრო : 16:00,         ოთახი: 1119


დრო მოსხენება
16:00

მცირე და საშუალო საწარმოთა სტატუსის ერთიანი განსაზღვრის მნიშვნელობა და დანიშნულება

კურდღელია ნათია – ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ვაშაკიძე ნათელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:10

საპენსიო ფონდების განვითარების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე

უგლავა დიანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
კუპატაძე კახა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:20

კომერციული ბანკის კაპიტალის მართვის სრულყოფის საკითხები ახალ რეგულაციებთან მიმართებაში

შალამბერიძე ხათუნა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:30

ჭარბვალიანობა და მისი შეფასების მეთოდები

შონია ნანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
კოპალიანი ირინე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
დიდბარიძე მერი – სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრისტალი“, ქუთაისი, საქართველო

16:40

ევროპის ასოცირების შეთანხმების დირექტივების შესრულების მდგომარეობა და პრობლემები საფინანსო ბაზარზე

ცინცაძე ასიე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ვაშაყმაძე ირინე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
თავაძე ირინე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

16:50

სუვერენული საკრედიტო რეიტინგების გავლენა საბანკო დაკრედიტების პროცესზე

ხიდირბეგიშვილი ნინო – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ბურდიაშვილი რატი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

17:00

ოპერაციული სტრატეგია - კომპანიის განვითარების ერთადერთი საფუძველი

ჯულაყიძე ემზარი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33