ოთხშაბათი, 29 ნოემბერი, 2023 წ.
    ქართულად  English  

ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები

სხდომის თავმჯდომარე: შენგელია მამუკა

პარასკევი, 30 სექტემბერი, 2022 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1231


დრო მოსხენება
14:00

შვილად აყვანის საიდუმლოების დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევები თანამედროვე სამართალში

კუხიანიძე ქეთევანი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:10

ბავშვის საუკეთესო ინტერსების განსაზღვრის პრობლემატიკა საზოგადოებრივ ურთიერთობების სხვადასხვა სფეროებში

სალდაძე დარეჯანი – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ქუთაისი, საქართველო
ჭარბაძე მარიამი – სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქუთაისი, საქართველო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33