ქართულად  English  

თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები

სხდომის თავმჯდომარე: ლომინაშვილი შოთა

პარასკევი, 20 სექტემბერი, 2019 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1119


დრო მოსხენება
14:00

Decentralization Lessons for Ukraine

ბეზუბკო ბორისი – დონბასის სამოქალაქო ინჟინერიისა და არქიტექტურის ეროვნული აკადემია, კრამატორსკი, უკრაინა
დოჟდიკოვა დიანა – დონბასის სამოქალაქო ინჟინერიისა და არქიტექტურის ეროვნული აკადემია, კრამატორსკი, უკრაინა

14:10

დოლარიზაცია - მიზეზები, შედეგები და მისი დაძლევის გზები (საკითხის თეორიული ასპექტები)

ბეშკენაძე ზვიადი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:20

ქვეყნის ბუნებრივი და ფინანსური რესურსების ეფექტური ხარჯვისადმი ძირითადი მიდგომები

გამსახურდია თამაზი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:30

სოციალური პრობლემები, როგორც სტუდენტების დასაქმების წინაპირობა და მისით გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სტრესი

მჭედლიშვილი მანანა – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ტაბატაძე ნაირა – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:40

საწარმოს ტურისტულ სტატუსთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათების გავლენა აჭარის ტურისტულ პოტენციალზე

ფალავანდიშვილი ნარგიზ – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ბახტაძე ეკა – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ბოლკვაძე ნატო – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

14:50

რელიგიური ტურიზმი, როგორც პროდუქტი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ჩახვაშვილი დავით – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
მამაცაშვილი ეთერი – საზოგადოებრივი კოლეჯი "ორიენტირი", თბილისი, საქართველო

15:00

დაგროვებითი საპენსიო სქემის უცხოური გამოცდილება და საქართველოს რეალობა

ცინარიძე რამინი – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო
ცეცხლაძე ლევანი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

15:10

ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების რამდენიმე ასპექტის შესახებ საქართველოში

ძოწენიძე ციცინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:20

ლიდერი ქალის უპირატესი ასპექტები თანამედროვე საზოგადოებაში

ჭელიძე მედეა – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ბერიძე თამარი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

15:30

ინოვაციური სოცილური ინვესტიციების, როგორც დემოგრაფიული ფონის მასტიმულირებელი ფაქტორი

ჯანელიძე ნათელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33