ოთხშაბათი, 29 ნოემბერი, 2023 წ.
    ქართულად  English  

თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები

სხდომის თავმჯდომარე: ლომინაშვილი შოთა

პარასკევი, 30 სექტემბერი, 2022 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1119


დრო მოსხენება
14:00

საქართველო ახალ მსოფლიო ეკონომიკურ წესრიგში

ბეშკენაძე ზვიადი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:10

სოციალური ინფრასტრუქტრის განვითარების პრობლემები საქართველოში

გაბადაძე იზოლდა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
მუშკუდიანი ნინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
წერეთეილ ინეზა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:20

ბუნებრივი და წიაღისეული რესურსების გამოყენების ეფექტური მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხები

გამსახურდია თამაზი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ფესტვენიძე თეიმურაზი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:30

ადამიანური კაპიტალის განვითარება - თანამედროვე შრომის ბაზრის მთავარი პრიორიტეტი

გორგასლიძე მეგი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:40

State Policy of Ensuring Human Social Security Under the War

ვარნალი ზაქარია – კიევის ტარას შევჩენკოს ნაციონალური უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა
ჩებერიაკო ოქსანა – კიევის ტარას შევჩენკოს ნაციონალური უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა
მედვედკოვა ნატალია – კიევის ტარას შევჩენკოს ნაციონალური უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა

14:50

სიღარიბე და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი ასპექტები

ვირსალაძე ნაირა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ყიფიანი მალვინა – ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:00

მდგრადი განვითარების პოლიტიკის შვედური გამოცდილება

თოდუა ხათუნა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:10

საქართველოში განათლებაზე გაწეული სახელმწიფო დანახარჯების შედარებითი ანალიზი ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე

ლომინაშვილი შოთა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
თოქმაზიშვილი მიხეილი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:20

იმერეთის რეგიონის მოსახლეობის შემოსავლებისა და ხარჯების სტატისტიკური გამოკვლევა

ონიანი ივლია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
კუხიანიძე ნონა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:30

ქართული და უცხოური ბრენდებისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების მარკეტინგული კვლევის ანალიზი

ქარქაშაძე ნარგიზა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ბიწაძე ჯამბული – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

15:40

გლობალური ინოვაციური ინდექსის სტრუქტურა, ქვეყნიური კლასიფიცირება და ინოვაციების კომერციალიზაციის ინდექსის დონის შეფასების გაანგარიშების მეთოდიკა

ცაავა გიორგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ბურდიაშვილი რატი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

15:50

საქართველოს მაკროეკონომიკური პრობლემები და მისი დაძლევის გზები პანდემიის და რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე

ჭიჭინაძე ბორისი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ნადირაძე-გოგოლაძე თამარი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33