ოთხშაბათი, 29 ნოემბერი, 2023 წ.
    ქართულად  English  

ენერგოუსაფრთხოება, ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება

სხდომის თავმჯდომარე: ლომინაშვილი შოთა

პარასკევი, 30 სექტემბერი, 2022 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1119


დრო მოსხენება
14:00

მწვანე მშენებლობა როგორც ენერგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა

ბარათაშვილი მერაბი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:10

რუსეთ - უკრაინის ომით განპირობებული ახალი გეოპოლიტიკური გარემოებები ევროკავშირისა და საქართველოსთვის

ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევანი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ფანცხავა ელენე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
კანაშვილი თამარი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33