ოთხშაბათი, 29 ნოემბერი, 2023 წ.
    ქართულად  English  

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების აქტუალური საკითხები

სხდომის თავმჯდომარე: თადუმაძე მზია

პარასკევი, 30 სექტემბერი, 2022 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1114


დრო მოსხენება
14:00

გლობალიზაციის გავლენა შრომით მიგრაციაზე და მიმდინარე პროცესები საქართველოში

გიორგაძე სალომე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:10

უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევები და ეროვნული უსაფრთხოების დილემები

გიორგაძე გრიგოლი – საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:20

საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობები და თანამედროვე გამოწვევები

კოსტავა თინათინი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ლომაია სოსანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33