ოთხშაბათი, 29 ნოემბერი, 2023 წ.
    ქართულად  English  

სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

სხდომის თავმჯდომარე: შენგელია მამუკა

პარასკევი, 30 სექტემბერი, 2022 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1231


დრო მოსხენება
14:00

საქართველოს კონსტიტუციის ტექნიკური თუ არსებითი შეცდომები?

მარინაშვილი მარინე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:10

იგივეობის პრეზუმფცია: მეთოდი თუ ფიქცია? საერთაშორისო კერძო სამართლის პროცესში

მსხვილიძე თამარი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:20

Covid-19 თუ ფორც-მაჟორი, როგორც ვალდებულების შეუსრულებლობის საფუძველი

ნინუა ეკატერინე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:30

გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ანალიზი

შენგელია მამუკა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
მატარაძე ნინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:40

ხელშეკრულების შესრულების გართულება კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს

ხურცილავა რობიზონ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
სანებლიძე მარიამ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; კავკასიის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:50

ტრანსგენდერთა სამოქალაქო უფლებები, სამართლებრივი დაცვის გარანტიები საქართველოში

ხურციძე თამილა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33