ოთხშაბათი, 29 ნოემბერი, 2023 წ.
    ქართულად  English  

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები

სხდომის თავმჯდომარე: თადუმაძე მზია

პარასკევი, 30 სექტემბერი, 2022 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 1114


დრო მოსხენება
14:00

ქართული სატელევიზიო რეკლამა 2000-იან წლებში

აბაზაძე გიორგი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:10

ეფექტური კომუნიკაცია მდგრადი განვითარების საფუძველია

ბანძელაძე მანანა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ჩხიროძე დარეჯანი – ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:20

აკულტურაცია, როგორც კულტურათაშორისი კომუნიკაციის ფორმა

მიქაუტაძე რუსუდანი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:30

ეკოლოგიური სივრცის ფოტოგრაფიული ასახვის სემიოტიკა

ჩარკვიანი ია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ხაბურძანია ცირა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:40

ტრანსფორმირებული მედიის გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივა

ხაბურძანია ცირა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
თადუმაძე მზია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33