ქართულად  English  

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები

სხდომის თავმჯდომარე: შენგელია მამუკა

პარასკევი, 20 სექტემბერი, 2019 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 22208


დრო მოსხენება
14:00

ენერგოეფექტურობა - ქვეყნის თანამედროვე განვითარების ქვაკუთხედი

ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევანი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ფანცხავა ელენე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:10

Romanian Public Administration Institutions Talking to the Public: Identity Construction and Linguistic Challenges

ჩიფერი სორინა – ალექსანდრუ იოან კუზას უნივერსიტეტი, იაში,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33