სამშაბათი, 16 ივლისი, 2024 წ.
    ქართულად  English  


საორგანიზაციო კომიტეტი


 • როლანდ კოპალიანი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აწსუ) რექტორი, ქუთაისი, საქართველო;
 • შალვა კირთაძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, ქუთაისის, საქართველო;
 • კახა კუპატაძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ქუთაისის, საქართველო;
 • ნანა შონია – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი; ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • მედეა ლომინაშვილი-ფრუიძე – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • ირაკლი შენგელია – სამართლის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • აკაკი ბაკურაძე – ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • ნუნუ ქიქოძე – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • თენგიზ კუპრაშვილი – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • ხათუნა შალამბერიძიე – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • სოფიკო მიქაბაძე – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი; ბიზნესის ადმინისტრირების მეცნიერებათა დოქტორი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • ნანული კირთაძე – სამართლის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი; ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • თინათინ კოსტავა – სოციალური მეცნიერებების დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი; ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო.


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33