სამშაბათი, 16 ივლისი, 2024 წ.
    ქართულად  English  განაცხადის შევსება სამეცნიერო სექციაში მონაწილეობისათვის:


  • განაცხადის შევსება შესაძლებელია მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში;
  • განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2022 წლის 31 აგვისტო;
  • ერთ ავტორს შეუძლია წარმოადგინოს მხოლოდ 2 განაცხადი;
  • განაცხადი მოიცავს პირად მონაცემებსა და აბსტრაქტს;
  • განაცხადი და აბსტრაქტი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
  • აბსტრაქტი უნდა მოიცავდეს 1000-2000 სიმბოლოს ჰარის გარდა;
  • სტატიას არ შეიძლება ჰყავდეს 3 ავტორზე მეტი.

შენიშვნა:
საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს უფლებას უარი თქვას წარმოდგენილი განაცხადის მიღებაზე და მოახდინოს მოხსენებების საბოლოო განაწილება სექციების მიხედვით.

სექციისათვის განაცხადის შესავსებად მიყევით  ბმულს.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33