სამშაბათი, 16 ივლისი, 2024 წ.
    ქართულად  English  კონფერენციის სექციები:


  • თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები;
  • ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები;
  • ენერგოუსაფრთხოება, ენერგეტიკის ეკონომიკური ასპექტები და რეგულირება;
  • სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები;
  • ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები;
  • თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების აქტუალური საკითხები;
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები;
  • ბავშვთა უფლებების დაცვის აქტუალური საკითხები.


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33