ქართულად  English  


საკონტაქტო ინფორმაცია

 • კონფერენციის ორგანიზატორი
  • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აწსუ), ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
 • საკონტაქტო პირი:
  • დადიანი ეკა – აწსუ-ს, ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი;

   ტელ. +995 598 10 14 72;

 •    
 • ელექტრონული ფოსტა: kartvelology@atsu.edu.ge


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სას-წავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33