ქართულად  English  


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის


ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა


2019 წლის 13-14 ივნისს ჩაატარა საერთაშორისო კონფერენცია


"ქუთაისური საუბრები" – XV.


თემაზე:

"თურქეთსა და ირანში მცხოვრებ ქართველთა ენა და კულტურა"კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური.კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები დაიბეჭდება სამეცნიერო ჟურნალ "ქართველური მემკვიდრეობის" XXIII ნომერში.


ველით თქვენთან შეხვედრას ქუთაისში!
პატივისცემით,
                    კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სას-წავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33