ქართულად  English  


აბსტრაქტის მომზადების ინსტრუქცია


 • ანოტაციის სათაური (მოხსენების/ნაშრომის სათაური);
 • შესავალი, კვლევის მიზნები ან/და ჰიპოთეზები; შეჯამებული შედეგები ან /და არგუმენტები; დასკვნა და კვლევის მთავარი შედეგები
 • ანოტაცია უნდა იყოს მოხსენებისა და ინგლისურ ენებზე (1000 სიმბოლო);
 • მიუთითეთ ერთმანეთისგან მძიმეებით გამოყოფილი 3-5 საკვანძო სიტყვა მოხსენებისა და ინგლისურ ენებზე;


ნაშრომის მომზადების ინსტრუქცია

 • ნაშრომი მოამზადეთ Microsoft Word (2007, 2010, 2013, 2016) ტექსტური რედაქტორით და შეინახეთ .doc ან .rtf ფორმატით;
 • ნაშრომი მოიცავს: სათაურს, მონაცემებს ავტორ(ებ)ის შესახებ, ანოტაციასა და საკვანძო სიტყვებს (ინგლისურად და მოხსენების ენაზე), ნაშრომის შინაარსსა და გამოყენებულ ლიტერატურას;
 • ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის მქონე 7 გვერდს;
 • ნაშრომს შეიძლება ჰყავდეს რამოდენიმე ავტორი (არაუმეტეს 3 ავტორი);
 • ერთ ავტორს შეუძლია წარმოადგინოს მხოლოდ 1 ნაშრომი;
 • ნაშრომი უნდა იყოს შესრულებული კონფერენციის ერთ-ერთ სამუშაო ენაზე.


გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული;
 • დრო პლენარული მოხსენებისათვის: 20-30 წთ.;
 • დრო მოხსენებისათვის: 15 წთ.;
 • დრო დისკუსიისათვის: 5 წთ.;


გთხოვთ, წაიკითხოთ ნაშრომის მომზადების შაბლონინაშრომის ელექტრონული ვერსია გამოაგზავნეთ საორგანიზაციო კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე: blss@atsu.edu.geშენიშვნა:
ნაშრომის შინაარსსა და ხარისხზე პასუხისმგებელია ავტორი.


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ნიუ მექსიკოს უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატები

ვეიმარის ბაუჰაუს უნივერსიტეტი, გერმანია

კიოლნის უნივერსიტეტი, გერმანია

გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტი, ვენა, ავსტრია

რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტი, რიზე, თურქეთი

ბაქოს სლავური უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანი

ავსტრიული ბიბლიო-თეკა, ავსტრიული კულტურის ცენტრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია, თბილისი, საქართველო

ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაცია, საქართველო

ნიუპორტ-ქუთაისის ასოციაცია, დიდი ბრიტანეთი

"ბერლინის ქართული სახლი", ბერლინი, გერმანია

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33