ქართულად  English  


რეგისტრაციასარეგისტრაციო თანხა თითოეული მონაწილისათვის (სტატიის ავტორი / თანაავტორი) – 50 ლარი.


სარეგისტრაციო თანხა მოიცავს:

  • პლენარულ და სექციურ მოხსენებებზე დასწრების შესაძლებლობას
  • საკონფერენციო მასალების რეფერირებას                
  • ხელმისაწვდომ WiFi-ს
  • კონფერენციის პროგრამას
  • სამეცნიერო შრომების კრებულს (ბეჭდური და CD ვერსიები), საკონფერენციო ჩანთას
  • ყავა/ჩაის შესვენებას (დილასა და შუადღეს), ორივე დღის ლანჩს
  • მონაწილისა და სექციის ხელმძღვანელობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს
  • ექსკურსიას იმერეთის რეგიონშისარეგისტრაციო თანხის გადახდა:

თქვენს მიერ წარმოდგენილი სტატიის მიღების შესახებ თანხმობის შემთხვევაში, თანხა უნდა ჩაირიცხოს საბანკო ანგარიშზე:

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ს/კ 212693049
მიმღების ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი – TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი – 7 0905 7267


თანხის დანიშნულებაში აუცილებელია მიეთითოს კონფერენციის დასახელება: "ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში" – 2019 და ავტორის / თანაავტორის გვარი და სახელი.


ნაშრომის ელექტრონული ვერსია და საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლი გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: humanitiesconf@atsu.edu.geსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი, გერმანია

ჰაინრიხ ჰაინეს სახელობის დიუსელდორფის უნივერსიტეტი, გერმანია

ვესტფალიის ვილჰელმის სახელობის უნივერსიტეტი, გერმანია

დასავლეთ კაროლინას უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატები

გრაცის უნივერსიტეტი, ავსტრია

რუჟომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტი, სლოვაკეთი

კამიანეც-პოდილსკის ივან ოჰიენკოს სახელობის უნივერსიტეტი, უკრაინა

საქართველოს ეროვნული არქივი

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა

გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილება

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-ტეტის ამერიკისმცოდ-ნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33