ქართულად  English  


საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები: • ქართველოლოგია
 • ლინგვისტიკა
 • ლიტერატურათმცოდნეობა
 • ისტორია და სოციალური მეცნიერებები
 • არქეოლოგია და კულტურული მემკვიდრეობა
 • ეთნიკურ-კულტურული ისტორია
 • ხელოვნება და კულტურა
 • კულტურათა დიალოგი
 • ახლო აღმოსავლეთის ენები და ცივილიზაციები
 • ქვეყანათმცოდნეობა
 • ფილოსოფია, რელიგიათმცოდნეობა
 • არქივმცოდნეობა და სამუზეუმო საქმე
 • ფსიქოლოგია
 • თარგმანმცოდნეობა
 • ჰუმანიტარული ეკოლოგია
 • ინფორმაციულ-კომუნიკაციური სივრცე და ჰუმანიტარული მეცნიერებები
 • ციფრული ჰუმანიტარია
 • სწავლებისა და კვლევის ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები
 • ანთროპოცენი: გარემოს დაცვა და პოსტჰუმანიზმი


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი, გერმანია

ჰაინრიხ ჰაინეს სახელობის დიუსელდორფის უნივერსიტეტი, გერმანია

ვესტფალიის ვილჰელმის სახელობის უნივერსიტეტი, გერმანია

დასავლეთ კაროლინას უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატები

გრაცის უნივერსიტეტი, ავსტრია

რუჟომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტი, სლოვაკეთი

კამიანეც-პოდილსკის ივან ოჰიენკოს სახელობის უნივერსიტეტი, უკრაინა

საქართველოს ეროვნული არქივი

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა

გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილება

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-ტეტის ამერიკისმცოდ-ნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33