ქართულად  English  


საკონტაქტო ინფორმაცია


 • კონფერენციის ორგანიზატორი
  • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აწსუ) მედიცინის ფაკულტეტი
 • საკონტაქტო პირები:
  • თამარ ვალიშვილი – აწსუ-ს კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი;

   ტელ. +995 577 13 18 81;

  • სალომე ჩიხლაძე – აწსუ-ს კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

   ტელ. +995 577 65 47 13;

  • მარიამ როდონაია – აწსუ-ს კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

   ტელ. +995 597 42 00 42;

 • მისამართი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №59
 • ტელეფონი: (+995 431) 245784
 • ფაქსი: (+995 431) 243833
 • ელექტრონული ფოსტა: medicine@atsu.edu.ge


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ოკუ-პირებული ტერიტო-რიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო-ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", თბილისი, საქართველო

ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონა-ლური სასწავლო ცენტრი, საქართველო

სამედიცინო ფონდი "მკურნალი", საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33