აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა

2021 წლის 14-15 მაისს ჩაატარა საერთაშორისო კონფერენცია

"ქუთაისური საუბრები" – XVII

თემაზე:

"ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები"

მიეძღვნა ცნობილ ქართველოლოგს, "ქუთაისური საუბრების" დამფუძნებელს, პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძეს.კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული და ინგლისური.

კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები დაიბეჭდა სამეცნიერო ჟურნალ "ქართველური მემკვიდრეობის" XXVI ნომერში.


ველით თქვენთან შეხვედრას ქუთაისში!

პატივისცემით,
                    კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33