ქართულად  English  


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

2020 წლის 25-26 მარტს ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას

"ქუთაისური საუბრები" – XVI

თემაზე:

"ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები"

კონფერენცია ეძღვნება აწსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ემერიტუს-პროფესორ მარინა ქაცარავას 80 წლის იუბილეს.კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული და ინგლისური.

კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები დაიბეჭდება სამეცნიერო ჟურნალ "ქართველური მემკვიდრეობის" XXIV ნომერში.

ველით თქვენთან შეხვედრას ქუთაისში!

პატივისცემით,
                    კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33