ქართულად  English  

საქართველოს ისტორია, ეთნოგრაფია, არქეოლოგია

სხდომის თავმჯდომარეები: ასოც. პროფ. კუპრაშვილი სულხან, ასოც. პროფ. ხაჭაპურიძე ლუიზა

შაბათი, 7 ნოემბერი, 2020 წ.          დრო : 16:00


დრო მოსხენება
16:00

ბერძნული პროექტის ქართული პარადიგმები

ნაცვალაძე მამუკა – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

16:10

ბასკების გვერდით მებრძოლი ქართველი მოხალისე-ინტერნაციონალისტები ესპანეთის სამოქალაქო ომში (ახლადმოძიებული მასალების მიხედვით)

ჩანტლაძე-ბაქრაძე გრეტა – თბილისი, საქართველო

16:20

პაატა სააკაძის ზვარაკად შეწირვის ეროვნულ-რელიგიური ასპექტები

ოთარაშვილი ვაჟა, კვანტალიანი ეკა, ოთარაშვილი ლექსო – გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო

16:30

უძველესი რწმენა-წარმოდგენები ვაზის კულტთან დაკავშირებით (საარქივო და საველე ექსპედიციის დროს მოძიებული მასალების მიხედვით)

მიქელაძე ნაილე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, საქართველო

16:40

აფხაზეთის მთავარი მიხეილ შერვაშიძე და სამეგრელო

ანთია ეკა – შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსტიტეტი, ზუგდიდი, საქართველო

16:50

პოლიტიკური იდეოლოგიები "ვეფხისტყაოსანში"

მახარაძე თამარ – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა კავშირი, თბილისი, საქართველო
ვახანია ზურაბ – საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

17:00

საქორწილო ლექს-სიმღერები ლაზურში

ნარაკიძე ნარაკიძე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, საქართველო

17:10

ქართველური მსოფლაღქმა-აზროვნების გამომხატველი ტერმინები (ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

შავიანიძე დავით – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:20

ისტორიული რეალიების ასახვა გერმანელი მოგზაურის იოაჰან ფრიდრიხ პაროტის წიგნში "მოგზაურობა არარატზე"

ნიკოლეიშვილი ოთარ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:30

ყველიერის კვირასთან დაკავშირებული სამეურნეო ტრადიციისა და ლექსიკისათვის დასავლეთ საქართველოში

ხაჭაპურიძე ლუიზა, ხაჭაპურიძე რამაზ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:40

იმერეთის სამეფო კარის დიპლომატიური საქმიანობიდან XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე

კუპრაშვილი სულხან – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33