ქართულად  English  

ქართველური ენათმეცნიერება

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. ბერიძე მაკა, ასისტ. პროფ.ჩიმქე ჰარუნ

შაბათი, 7 ნოემბერი, 2020 წ.          დრო : 12:00


დრო მოსხენება
12:00

მარცვლის მეტათეზისი ქართველურ ენათა დიალექტებში

ჩანტლაძე იზა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

12:10

ზმნის ერთი ფორმის შესახებ ჯავახურში

ბერიძე მაკა – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

12:20

ასომთავრული "დ"-ს სიმბოლურ-სახისმეტყველებითი ნიშნის შესახებ

ფიფია ნესტან, ხუფენია თეონა – შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ზუგდიდი, საქართველო

12:30

კიდევ ერთხელ პრედიკატული განსაზღვრების შესახებ

გელდიაშვილი ნუნუ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

12:40

ბგერათა შენაცვლების შემთხვევები ფრონეს ხეობის მეტყველებაში

კობერიძე მარიამ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

12:50

ზმნის ქცევის ნიშნების კანონზომიერება ქართულ ენაში

ვახანია ზურაბ – საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

13:00

ქი (ki) ტაოურში

კიკვაძე მაია – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

13:10

"რომ" კავშირიანი კონსტრუქციები ქართულსა და თურქულში

ჩიმქე ჰარუნ – რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტი, თურქეთისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33