ქართულად  English  

ქართველური ენათმეცნიერება

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. საღინაძე რუსუდან, პროფ.ბერიძე მერაბი

შაბათი, 7 ნოემბერი, 2020 წ.          დრო : 16:00


დრო მოსხენება
16:00

ანალოგია და სალიტერატურო ენის ნორმა

საღინაძე რუსუდან – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:10

ქართული ენის ბრუნვათა სისტემის სწავლებისათვის საჯარო სკოლაში

ვაშაკიძე ია– კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

16:20

მწერლის ენა როგორც ტექსტის იდეურ-მხატვრული მარკერი

ფხაკაძე ნინო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

16:30

ეტიმოლოგიური ძიებანი სამურზაყანოს ტოპონიმიიდან (სათანჯო, დადისწყალი / ეგრისწყალი)

ნაჭყებია მერაბ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

16:40

ჰიდრონიმთა კლასიფიკაცია შიდა ქართლიდან (მეჯუდის ხეობა)

ოთინაშვილი ნიკოლოზ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

16:50

ფერთა გალერეა ქართულში

კუხალაშვილი მარინე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:00

ენათმეცნიერული საკითხები სერგი დანელიას ფილოსოფიური ნააზრევის მიხედვით

რუსაძე იზოლდა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:10

მავრცობი/ემფატიკური ე ხმოვანი იმერულში (ოკრიბული მასალების მიხედვით)

მაჭავარიანი თეონა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

17:20

სოფელ მუგარეთის ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის

ბერიძე მერაბი – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33