ქართულად  English  


პლენარული სხდომაშაბათი, 7 ნოემბერი, 2020 წ.

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. ფუტკარაძე ტარიელი, პროფ. დადიანი ეკა


დრომოხსენება
11:00-11:50

ქუთაისის კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრადიციები და პროფესორი მარინა ქაცარავა

ფუტკარაძე ტარიელი, დადიანი ეკა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მასწავლებლის / აღმზრდელის / მოძღვრის სემანტიკური სივრცე ქართულში

ტაბიძე მანანა – საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ენის წიაღის მესაიდუმლე (რევაზ ინანიშვილის პროზის მხატვრული თავისებურებანი)

ქაცარავა მარინა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33