ქართულად  English  

პლენარული სხდომა

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. ფუტკარაძე ტარიელი, პროფ. დადიანი ეკა

კვირა, 8 ნოემბერი, 2020 წ.          დრო : 11:00


დრო მოსხენება
11:00-11:50

წარმოსახვითობა (აბსტრაქცია) ენობრივ სისტემაში

შეროზია რევაზ – შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ზუგდიდი, საქართველო

ლადო სულაბერიძე - მეორე მსოფლიო ომის დროს ტყვედნამყოფი ლეგიონერი პოეტი

ნიკოლეიშვილი ავთანდილ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

„გერმანულ-ქართული ფორმაუცვლელი სიტყვების ლექსიკონი“ - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის (გრფ) ერთობლივი პროექტი.

ქორიძე ელისო, სვანაძე რამაზ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

"ალავერდი შენთან": დალოცვის უნიკალური ფორმულა

ფუტკარაძე ტარიელ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33