ქართულად  English  


მისალმება


შაბათი, 7 ნოემბერი, 2020 წ.

დრომოხსენება
10:30-11:00 კოპალიანი როლანდი – პროფესორი, რექტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
კირთაძე შალვა – პროფესორი, რექტორის მოადგილე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
მელიქიშვილი დამანა – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
კაკაურიძე ნანული – პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ჩანტლაძე იზა – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო
ბერიძე მერაბ – პროფესორი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
დვალიშვილი ლუკა – ასოცირებული პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ნიკოლეიშვილი ავთანდილ – პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
შეროზია მერაბ – პროფესორი, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუგდიდი, საქართველო
ნაჭყებია ნაჭყებია – პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
ჯაგოდნიშვილი თემურ – პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
რუსუდან რუსუდან – პროფესორი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33