ქართულად  English  


საორგანიზაციო კომიტეტი


 • გიორგი ღავთაძე – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი, აკაკი წერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აწსუ), ქუთაისი, საქართველო;
 • აკაკი ბაკურაძე – ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • ნანა შონია – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • თამილა კეპულაძე– ეკონომიკის დეპარტამენტის პროფესორი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • მედეა ლომინაშვილი-ფრუიძე –ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • ირაკლი შენგელია – სამართლის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • ნუნუ ქიქოძე – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • თენგიზ კუპრაშვილი – ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • ვალერი მოსიაშვილი – პროფესორი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო;
 • სოფიკო მიქაბაძე –ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების მეცნიერებათა დოქტორი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო.
 • ეკა ლეჟავა –ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო;
 • თამთა ჭეიშვილი –სოციალური მეცნიერებების დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
 • თიკო კოსტავა –სოციალური მეცნიერებების დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი, აწსუ, ქუთაისი, საქართველო.


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33