ქართულად  English  


კონფერენციის პროგრამა


20 სექტემბერი, პარასკევი, 2019 წ.

დრომოვლენაადგილი
10:00-11:00 რეგისტრაცია ბიბლიოთეკის კორპუსის ფოიე
11:00-12:00მისალმებაოთახი 22208
12:00-13:00პლენარული სხდომაოთახი 22208
13:00-14:00ლანჩიბიბლიოთეკის კორპუსის ფოიე
14:00-15:30 სხდომა:

თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები

ოთახი 1119
სხდომა:

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები

ოთახი 1114
სხდომა:

სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები;

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები

ბავშვთა უფლებები

ოთახი 22208
15:30-16:00ყავა-ჩაის შესვენებაოთახი 1115
16:00-17:30 სხდომა:

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები

ოთახი 1114
სამუშაო შეხვედრა:

უნივერსიტეტი და რეგიონული ინოვაციური სისტემა;
ადამიანის უფლებები და თანამედროვე სახელმწიფო;
საერთაშორისიო უსაფრთხოების რეგიონული გამოწვევები.

ოთახი 1118
სამუშაო შეხვედრა:

ფინანსური განათლება და სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობა.

ოთახი 1119

21 სექტემბერი, შაბათი, 2019 წ.

დრომოვლენაადგილი
9:00-10:00რეგისტრაციაბიბლიოთეკის კორპუსის ფოიე
10:00-13:00 ექსკურსია (გელათის ტაძარი) 
13:00-14:00ლანჩი 
14:00-15:00კონფერენციის შეჯამება და დახურვა 


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33